در مقاله فوق ما میخواهیم بافت شناسی مو را برای شما عزیزان شرح دهیم.فولیکول های مو شامل بولب (پیاز – ماتریکس و پاپیلای درم)، غلاف های خارجی ریشه و بیرون زدگی و تنه مو می باشد.عمق ماتریکس مو در پوست بین 2تا7 میلی متر(بسته به محل مورد نظر در بدن) بوده و بیرون زدگی مو در حدود 1/5 میلی متر قطر دارد.

در این قسمت از بافت شناسی مو به رشد مو که در سه مرحله با تغیرات مشخص بولب مو در زیر پوست رخ می دهد،میپردازیم.

آناژن

که مرحله رشد فعال مو است و در طی آن پیاز مو در آن از حداکثر پیگمانتاسیون تیره برخوردار است .

کاتاژن

که مرحله پسرفت است و در آن تقسیم سلولی متوقف شده و فولیکول مو شروع به تحلیل می نماید.

تلوژن

مرحله استراحت مو بوده و پیاز مو در آن از حداقل پیگمانتاسیون برخوردار است.

بافت شناسی مو

رشد مو توسط سلول های بنیادی اپی تلیال واقع در بیرون زدگی (برجستگی نزدیک محل اتصال عضله راست کننده مو) آغاز می شود.در طول مرحله آناژن سلول های به سرعت تقسیم شونده ماتریکس در پیاز مو سبب افزایش طول مو و انتقال ملانین به ساقه مو و در نتیجه پیگمانتاسیون آن می گردند.نمای ظاهری ساقه (تنه) مو در بالای سطح پوست در طی این سه مرحله از رشد مو تغیر نمی کند.

در بالغین دو نوع مو وجود دارد:

موی پرزی(کرکی)

ظریف و نازک بوده و قطری حدود 20-50 میکرو داشته و رنگ روشنی دارند.موهای پرزی را اغلب اصطلاحا کرک هلویی اطلاق می کنند.

موهای ترمینال(انتهایی)

خشن(ضخیم) بوده، اغلب قطری در حدود 300-150 میکرومتر داشته و رنگی تیره دارند.

نوع مویی که یک فولیکول تولید می کنند ممکن است به مرور زمان تغیر کند.به عنوان مثال در طی دوره بلوغ افزایش سطح هورمون های آندروژنی سبب جایگزینی موهای کرکی با موهای ترمینال در برخی مناطق بدن می گردد.