کرایوتراپی یکی از روش های درمانی برای از بین بردن ضایعات پوست می باشد . کرایوتراپی در واقع با فریز کردن و سرد کردن ضایعه ی موجود در پوست همراه است که می تواند تاثیرات چشمگیری برای رفع انواع زگیل و یا ضایعات مشابه را داشته باشد .

ضایعاتی را که ممکن است بتوان با کرایوتراپی درمان نمود عبارتند از: • کراتوز خورشیدی • زگیل ویروسی • Seborrhoeic keratoses درمان ضایعات پوستی به کمک انجماد یکی از راه های سریع و موثر است که مانع رشد ضایعات روی پوست می شود ، انجماد ممکن است مناسب ترین راه برای خلاص شدن از انواع مختلفی از ضایعات سطح پوست باشد. نسبتا ارزان، ایمن و قابل اعتماد است. با این حال، تشخیص صحیح ضایعات پوستی بسیارمهم است. نباید ازروش کرایوتراپی برای درمان ملانوم و یا هر ضایعه رنگدانه ای شکل تشخیص داده نشده که ممکن است ملانوم باشد استفاده کرد.

کرایوتراپی با چه روشی عمل می کند ؟

کرایوتراپی با استفاده از نیتروژن مایع در دمای 196درجه سانتیگراد و با استفاده از کرایواسپری ،کرایوپروب یا اپلیکاتور با نوک پنبه عمل می نماید ، نیتروژن با توجه به قطر وعمق انجماد برای چند ثانیه در ضایعه پوستی به کارمی رود. در بعضی موارد این کار چند بار تکرار می شود تا زمانیکه عمل انجماد و ذوب شدن کامل شود. این عمل با عنوان «انجماد – ذوب دوبل» شناخته شده است و معمولا برای سرطان پوست و یا زگیل های ویروسی قوی مورد استفاده قرار می گیرد.